Kurssin tavoitteena on perehtyä yrittäjyyden käsitteeseen, sisäistää yrittäjyyden ideologia ja ymmärtää yrittäjyyden motiiveja, yrittäjän rooleja ja yrittäjyyteen vaadittavia ominaisuuksia, tietoja ja taitoja

Näytä polku2: ssa : Ei
Näytä polku2: ssa : Ei