Tietosuojaseloste / EduGo lokakuu 2023

1. Rekisterinpitäjä

Snellman-instituutti ry.
Viestikatu 3

70600 Kuopio

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Riikka Asikainen
+358 44 746 2845
riikka.asikainen@snellmanedu.fi


Tietosuojavastaava:
Timo Lemmetty
+358 44 746 2865

timo.lemmetty@snellmanedu.fi

3. Rekisterin nimi

Snellman-instituutti ry:n henkilötietojen käsittelyä koulutuksissa, markkinoinnissa ja asiakas- ja sidosryhmäsuhteissa koskeva henkilörekisteri.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteiden hoitaminen, yhteydenpito ja opintosuoritusten lakisääteinen tietojen tallennus.

Henkilötietoja käytetään organisaation viestintään, markkinointiin ja myyntiin.

5. Rekisterin tietolähteet

 

Rekisteröityä koskevat tiedot tallentuvat rekisteröidyltä itseltään hänen tullessa asiakkaaksi tai asiakkaan oman organisaation kautta. Käyttäjä hyväksyy käyttöoikeussopimuksen ennen palvelun käyttämistä:

https://edugo.fi/admin/tool/policy/viewall.php

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:
- nimi
- käyttäjätunnus ja salasana
- organisaatio
- maa
- paikkakunta
- sähköpostiosoite
- koulutustiedot
- tiedot rekisteröidyn käyttämistä sisällöistä, mm kirjautumisajankohdat, siirtymätiedot, suoritusmerkinnät, IP-osoite

7. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietojen säilytysajat määräytyvät lainsäädännön perusteella asiakkuussuhteen mukaisesti.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Käyttäjätiedot ovat salassa pidettäviä.

Tietoja ei luovuteta EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

9. Tietojen säilytys ja poisto

 

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Poikkeuksen muodostavat Snellman-instituutin asiakasorganisaatiot, jotka ovat ostaneet EduGo:n käyttöönsä. Asiakasorganisaation vastuuhenkilöille voidaan pyynnöstä luovuttaa heidän oman organisaationsa käyttäjätietoja.

Tiedot säilytetään Mediamaisteri Oy:n palvelimella Suomessa.

Asiakasorganisaatio vastaa itse tietojen poistosta. Jos asiakkuus katkeaa, tiedot poistetaan Snellman-instituutin toimesta.