Kurssin tavoitteena on perehtyä yrittäjyyden käsitteeseen, sisäistää yrittäjyyden ideologia ja ymmärtää yrittäjyyden motiiveja, yrittäjän rooleja ja yrittäjyyteen vaadittavia ominaisuuksia, tietoja ja taitoja

Show in polku2 : Нет
Show in polku2 : Нет