Show in polku2 : Нет

Tämä kurssi on tarkoitettu yrityskohtaiseen käyttöön.

Show in polku2 : Нет
Show in polku2 : Нет

Tämä oppimisympäristö on tarkoitettu Learn@work-hankkeen pilottiorganisaatioiden yrityskohtaiseen käyttöön. Tämä on mallipohja.

Show in polku2 : Нет

Tämä oppimisympäristö on tarkoitettu Learn@work-hankkeen pilottiorganisaatioiden yrityskohtaiseen käyttöön. Tämä on mallipohja.

Show in polku2 : Нет

Tämä oppimisympäristö on tarkoitettu Learn@work-hankkeen pilottiorganisaatioiden yrityskohtaiseen käyttöön. Tämä on mallipohja.

Show in polku2 : Нет

Tämä oppimisympäristö on tarkoitettu Learn@work-hankkeen pilottiorganisaatioiden yrityskohtaiseen käyttöön. Tämä on mallipohja.

Show in polku2 : Нет

Tämä oppimisympäristö on tarkoitettu Learn@work-hankkeen pilottiorganisaatioiden yrityskohtaiseen käyttöön. Tämä on mallipohja.

Show in polku2 : Нет

Learn@work-palvelu tarjoaa 20 pohjoissavolaiselle organisaatiolle kumppanuutta, jossa kehitetään henkilöstön osaamista työn ohessa moderneilla tavoilla. Palvelu tähtää toimintaan, jossa pelkästä koulutuksiin osallistumisesta siirrytään oppimisen kokonaisvaltaiseen tukemiseen työn ohessa. Palveluun osallistuvat yritykset saavat yrityksen tarpeisiin räätälöityjä oppimissisältöjä (live/verkko), uusia käytännönläheisiä toimintamalleja sekä halutessaan digitaalisen oppimisympäristön käyttöönsä.  Kukin työntekijä voi opiskella tarvitsemiaan sisältöjä omassa tahdissaan ja haluamassaan paikassa.

Show in polku2 : Нет