Opintojakso 2,  Kieli ja tekstitietoisuus & Vuorovaikutus 1 (ÄI2 + ÄI3 – LOPS2021)

Opintojaksolla vahvistetaan kieli- ja tekstitietoisuutta sekä käsitystä kielten asemasta sekä Suomessa että globaalissa maailmassa. Analysoidaan kielellisiä vaikutuskeinoja sekä kielen vaihtelua ja rakenteita.  Opintojakson aikana  harjoitellaan myös  ryhmäviestintätilanteita ja vahvistetaan omaa viestijäkuvaa, viestintärohkeutta ja -herkkyyttä sekä eri keskustelun lajeihin sopivia osallistumisen tapoja. Harjoitellaan myös vuorovaikutustilanteiden analysointia. Kielenhuollosta kerrataan pilkkusäänöt ja harjoitellaan suoraa ja epäsuoraa lainaamista.

Oppimateriaali: Särmä – Suomen kieli ja kirjallisuus (tietokirja tai digikirja) sekä Särmä 2-3 tehtävät/digitehtävät. Otava. (LOPS2021)

Näytä polku2: ssa : Ei