Kirjallisuus 1

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

• syventää ja monipuolistaa lukemisen tapojaan
• tuntee kauno- ja tietokirjallisuuden lajeja ja ilmaisukeinoja
• monipuolistaa taitoaan lukea, analysoida ja tulkita monimuotoista kirjallisuutta tarkoituksenmukaista lähestymistapaa ja käsitteistöä hyödyntäen
• ymmärtää kirjallisuuden monitulkintaisuutta.

Keskeiset sisällöt

• kirjallisuuden tehtäviä ja lukemisen tapoja, erityisesti elämyksellinen ja kokemuksellinen lukeminen ja kirjoittaminen
• kirjallisuuden keskeisiä lajeja, ilmaisukeinoja ja analyysin käsitteitä
• kertomus ja kertomuksellisuus kauno- ja tietokirjallisuudessa sekä muissa teksteissä, esimerkiksi teatteriesityksissä, elokuvissa, peleissä tai muissa mediateksteissä
• kirjallisuuden tulkinnan erilaisia lähestymistapoja

  • Teacher: Heidi Lehtosaari
Show in polku2 : Nein