Kirjoittaminen 2,  (ÄI10 – LOPS2021)

Opintojaksolla kehitetään omaa kirjoittamista ja harjoitellaan kirjoitustaidon kokeen tyyppistä tekstiä.  Harjoitellaan muun muassa kantaa ottavien ja pohtivien tekstien suunnittelua ja tuottamista, tiedonhallinnan taitoja, lähteiden arviointia ja lähdekritiikkiä. Lisäksi harjoitellaan kirjoittamisen eri vaiheiden ja ajankäytön hallintaa, aiheen rajaamista, näkökulman ja aineistojen valintaa, aineistojen käyttötapoja,  tekstin muokkaamista ja viimeistelyä. Jaksoon kuuluu myös kielen- ja tekstinhuoltoa.
Oppimateriaali: Särmä – Suomen kieli ja kirjallisuus (tietokirja tai digikirja) sekä Särmä 10  tehtävät/digitehtävät. Otava.

Tekstien tulkinta 2, (ÄI11- LOPS2021)

Opintojaksolla kehitetään omaa analyyttistä ja kriittistä lukutaitoa ja harjoitellaan lukutaidon kokeen tyyppistä tekstiä. Perehdytään muun muassa monimuotoisten asia- ja mediatekstien ja fiktiivisten tekstien analyysiin ja tulkinnan rakentamiseen sekä käsitteiden käyttöön. Harjoitellaan erilaisia tapoja tulkita tekstejä.
Oppimateriaali: Särmä – Suomen kieli ja kirjallisuus (tietokirja tai digikirja) sekä Särmä 11 tehtävät/digitehtävät. Otava.

Näytä polku2: ssa : Ei