Tällä italian kolmannella lukiokurssilla aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa
mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta.

Näytä polku2: ssa : Ei