Kurssin aihepiirejä ovat luonto, muuttuva elinympäristö, kestävä kehitys, tiedotusvälineiden ja mainonnan maailma. Oppikirja Magnet 5 (SanomaPro)

Kurssiin kuuluu mm. tiivistelmän tekeminen, kirjoitelmia, kuullunymmärtämisharjoituksia sekä sanakokeita ja rakennetestejä.

Kurssin arvostelu 4-10.