Tämä alusta toimii Bioteknologian kurssin (BI5) uutiskoontitehtävän palautusalustana. Kts. kohta "uutistehtävän palautus"

Näytä polku2: ssa : Ei