Tällä syventävällä kurssilla kerrataan ja täydennetään pakollisilla kursseilla opittuja asioita solun ja DNA:n rakenteesta, tutustutaan mikrobien rakenteeseen, elintoimintoihin ja merkitykseen ja opiskellaan bio- ja geenitekniikan perusteita ja joitakin sovelluksia.

Show in polku2 : Nej