S21 TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS (LOPS2016)

Kurssilla perehdytään suomen kielen opiskelutekniikkaan ja lukustrategioihin, harjoitellaan monilukutaitoa ja syvennetään tekstilajien tuntemusta. Kieliopissa keskitytään verbityyppeihin, aikamuotoihin ja tapaluokkiin sekä puhekielen piirteisiin ja sanaston muodostamiskeinoihin. 

Näytä polku2: ssa : Ei