S22 KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI (LOPS2016)

Kurssilla tutustutaan suomalaisen kulttuurin kulmakiviin ja suomalaiseen puhekulttuuriin sekä käsitellään opiskelijoiden kokemuksia kahden kulttuurin keskellä elämisestä. Harjoitellaan myös aineiston pohjalta kirjoittamista sekä informatiivisen puheen rakentamista ja esittämistä. Kieliopissa keskitytään nominityyppeihin, lauseenjäseniin ja lausetyyppeihin sekä tekstin sidoskeinoihin. 

Näytä polku2: ssa : Ei