Kurssi antaa perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä ja opettaa opiskelijaa valvomaan omia oikeuksiaan sekä hoitamaan yksinkertaiset oikeustoimet itse. Kurssin keskeiset sisällöt ovat: *Suomen oikeusjärjestys, *kansainvälinen oikeus, *oikeudelliset peruskäsitteet, *perheoikeus, *kuluttajansuoja, *velka, takaus ja maksukyvyttömyys, *asuminen, *työoikeus, *julkishallinto, *oikeudenkäynti, *rangaistukset.

Näytä polku2: ssa : Ei