Opintojakso 1,  Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (S21 – LOPS2021)

Opintojaksolla tutkitaan, analysoidaan ja tulkitaan niin kirjoitettuja, visuaalisia kuin audiovisuaalisiakin tekstejä. Lisäksi harjoitellaan oman tekstin ideointia, rakenteen suunnittelua, päänäkökulman valintaa sekä aineistoon viittaamista. Kieliopissa keskitytään verbityyppeihin, aikamuotoihin ja tapaluokkiin sekä virkerakenteisiin.
Oppimateriaali:  Särmän digikirja ja S2-digitehtävät 1

Näytä polku2: ssa : Ei