Opintojakso 1,  Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (ÄI1 – LOPS2021)

Opintojaksolla analysoidaan ja tulkitaan niin kirjoitettuja, visuaalisia kuin audiovisuaalisiakin tekstejä  ja harjoitellaan suunnittelemaan, kirjoittamaan, muokkaamaan ja viimeistelemään omia tekstejä sekä antamaan ja vastaanottamaan palautetta.  Kielenhuollosta kerrataan mun muassa isot ja pienet alkukirjaimet, yhdyssanat, joka- ja mikä-pronominien käyttö sekä kongruenssi. Opintojaksolla perehdytään myös aineistoon viittaamiseen.
Oppimateriaali: Särmä – Suomen kieli ja kirjallisuus (tietokirja tai digikirja) sekä Särmä 1 tehtävät/digitehtävät. Otava. (LOPS2021)

Näytä polku2: ssa : Ei