Tällä kurssilla opiskellaan kielto-, ehdotus-, arvelu- ja toivotusmuotoja sekä rakennetaan tekstiä. Vahvistamme hiraganaa ja katakanaa ja lisäksi aloitetaan tutustuminen kanji-merkkeihin.

Opiskellaan paikan ilmaisutapoja, esineiden laskemista, verbejä, ajan ilmaisutapoja, kellonaikoja ja päivämääriä. Lisäksi rakennetaan lauseita sekä tuotetaan lyhyitä tekstejä ja esitetään
kysymyksiä. Merkkien opiskelussa harjoitellaan hiraganan lisäksi katakanaa.

Kurssilla opitaan esittäytyminen, tervehtiminen, olla-verbin eri muodot, adjektiiveja ja numeroita sekä rakennetaan peruslauseita.
Kirjoitusmerkkien opiskelussa keskitytään hiraganaan ja tutustutaan myös katakanaan.