Japanin kurssi 

Näytä polku2: ssa : Ei

Japanin kurssi

Näytä polku2: ssa : Ei

Tällä kurssilla opiskellaan kielto-, ehdotus-, arvelu- ja toivotusmuotoja sekä rakennetaan tekstiä. Vahvistamme hiraganaa ja katakanaa ja lisäksi aloitetaan tutustuminen kanji-merkkeihin.

Näytä polku2: ssa : Ei

Opiskellaan paikan ilmaisutapoja, esineiden laskemista, verbejä, ajan ilmaisutapoja, kellonaikoja ja päivämääriä. Lisäksi rakennetaan lauseita sekä tuotetaan lyhyitä tekstejä ja esitetään
kysymyksiä. Merkkien opiskelussa harjoitellaan hiraganan lisäksi katakanaa.

Näytä polku2: ssa : Ei

Kurssilla opitaan esittäytyminen, tervehtiminen, olla-verbin eri muodot, adjektiiveja ja numeroita sekä rakennetaan peruslauseita.
Kirjoitusmerkkien opiskelussa keskitytään hiraganaan ja tutustutaan myös katakanaan.

Näytä polku2: ssa : Ei
Näytä polku2: ssa : Ei

Japanin kurssi JPB34 (1ov) kpl.17-21

Näytä polku2: ssa : Ei