Japanin kurssi 

Show in polku2 : Non

Japanin kurssi

Show in polku2 : Non

Tällä kurssilla opiskellaan kielto-, ehdotus-, arvelu- ja toivotusmuotoja sekä rakennetaan tekstiä. Vahvistamme hiraganaa ja katakanaa ja lisäksi aloitetaan tutustuminen kanji-merkkeihin.

Show in polku2 : Non

Opiskellaan paikan ilmaisutapoja, esineiden laskemista, verbejä, ajan ilmaisutapoja, kellonaikoja ja päivämääriä. Lisäksi rakennetaan lauseita sekä tuotetaan lyhyitä tekstejä ja esitetään
kysymyksiä. Merkkien opiskelussa harjoitellaan hiraganan lisäksi katakanaa.

Show in polku2 : Non

Kurssilla opitaan esittäytyminen, tervehtiminen, olla-verbin eri muodot, adjektiiveja ja numeroita sekä rakennetaan peruslauseita.
Kirjoitusmerkkien opiskelussa keskitytään hiraganaan ja tutustutaan myös katakanaan.

Show in polku2 : Non
Show in polku2 : Non

Japanin kurssi JPB34 (1ov) kpl.17-21

Show in polku2 : Non