Japanin kurssi 

Show in polku2 : Нет

Japanin kurssi

Show in polku2 : Нет

Tällä kurssilla opiskellaan kielto-, ehdotus-, arvelu- ja toivotusmuotoja sekä rakennetaan tekstiä. Vahvistamme hiraganaa ja katakanaa ja lisäksi aloitetaan tutustuminen kanji-merkkeihin.

Show in polku2 : Нет

Opiskellaan paikan ilmaisutapoja, esineiden laskemista, verbejä, ajan ilmaisutapoja, kellonaikoja ja päivämääriä. Lisäksi rakennetaan lauseita sekä tuotetaan lyhyitä tekstejä ja esitetään
kysymyksiä. Merkkien opiskelussa harjoitellaan hiraganan lisäksi katakanaa.

Show in polku2 : Нет

Kurssilla opitaan esittäytyminen, tervehtiminen, olla-verbin eri muodot, adjektiiveja ja numeroita sekä rakennetaan peruslauseita.
Kirjoitusmerkkien opiskelussa keskitytään hiraganaan ja tutustutaan myös katakanaan.

Show in polku2 : Нет
Show in polku2 : Нет

Japanin kurssi JPB34 (1ov) kpl.17-21

Show in polku2 : Нет