Trukin käytön kurssilla käydään trukin käyttöön liittyvät perusasiat ajolupaa varten.