Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy tunnistamaan ja analysoimaan kontrastiivisesti viro-suomi-näkökulmasta viron kieliopin ja virolaisen kulttuurin keskeiset osat. Hän on saavuttanut Eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen itsenäisen kielitaidon tason B1 kaikilla sen osa-alueilla. Opiskelija osaa käyttää viron keskeistä sanastoa.

Sisältö: Viron kielioppi, Viron kulttuurin ja maantuntemuksen perusteet sekä viro-suomi-kontrastiivinen kielioppi

Suoritustavat ja arviointikriteerit: Läsnäolo etätunneilla tai korvaavat tehtävät; tentti ja suullinen kuulustelu, johon luetaan 20 sivua vironkielistä kaunokirjallisuutta. Kielioppitentin voi korvata oppimispäiväkirjalla.

Opettaja

Jukka Mettovaara

Näytä polku2: ssa : Ei
Näytä polku2: ssa : Ei
Näytä polku2: ssa : Ei