Verkkokurssi on tarkoitettu kuntien luottamushenkilöille koko valtuustokauden aikaiseksi koulutus-, tieto- ja materiaalikirjastoksi. Verkkokurssi on käytössäsi koko valtuustokauden ajan. Neljän vuoden aikana tapahtuu lakimuutoksia ja tulee täsmennyksiä, ajankohtaisia kysymyksiä ja materiaali täydentyy näiltä osin, koko valtuustokauden ajan, luottamushenkilön tietojen ajantasaistajana. Voit myös esittää kysymyksiä ja toiveita ajankohtaisista aiheista koko kurssin ajan. Valtuustokauden aikana olemme koonneet yhdessä muiden osallistujien kanssa kattavan materiaalipankin keskeisimmistä valtuustokauden aikana vastaan tulevista kunnallishallinnon asioista. 

Pystyt etenemään kurssilla oman osaamisesi perusteella joko perusteista lähtien tai suoraan syvemmästä päästä. Kunkin koulutusosion alussa voit testata osaamistasi ja sen perusteella valita, mistä sinulle on eniten hyötyä. Hyödyllistä on myös tehdä kaikki osiot ja niiden sisältämät tehtävät järjestyksessä, sillä vaikka jotkin asiat olisivatkin sinulle tuttuja, kertaaminen vahvistaa osaamistasi.

Kurssi muodostuu webinaaritallenteista, Powerpoint-tietoiskuista, esimerkeistä ja niihin liittyvistä harjoituksista sekä pienistä testeistä.  
Webinaaritallenteet ovat noin 20-30 minuutin pituisia tiiviitä tietoiskuja käsiteltävänä olevista aiheista. Kouluttajina webinaareissa toimivat henkilöt, jotka ovat oikeasti olleet tekemässä asioita ja päättämässä niistä. Siksi asioita käsitellään käytännönläheisesti ja erilaiset kunnat huomioon ottaen. Oppimismateriaalit täydentävät webinaarin aiheita ja niissä on koottu kattavasti sekä aiheen lainsäädäntöä että käytännön toteutusta yhteen. Oppimismateriaali toimii myös niin, että siihen voi palata jälkikäteen ja pohtia tulkintoja käytännön tilanteissa. Oppimistehtävissä etsitään ratkaisuja käytännön kysymyksiin ja syvennetään eri teemojen käsittelyä ja oppimista ja osaamista. 

Koulutus on tarkoitettu kuntien erilaisissa luottamustehtävissä toimiville.

Näytä polku2: ssa : Ei