Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet seksuaalineuvojana työskentelemiseen ja seksuaalisuuden arvostavaan kohtaamiseen eri ikäryhmiä, seksuaalisuuden eri monimuotoisuuksia ja kulttuureja edustavien asiakkaiden parissa. Koulutus mahdollistaa Suomen seksologisen seuran auktorisoinnin ja seksuaalineuvoja (SSS) nimikkeen käyttämisen, mikäli opiskelija täyttää auktorisoinnille muutoin vaadittavat kriteerit (ks. www.seksologinenseura.fi).

Sisältö

 • Seksuaalisuuden kulttuurikuva (historia, kulttuuri, sosiologia, uskonto)
 • Seksuaalisuuden kehittyminen (lääketieteellinen ja psykososiaalinen näkökulma)
 • Seksuaalisuuden kohtaaminen (bio-psyko–sosiaalinen näkökulma)
 • Seksuaalisuus elämänkaaren eri vaiheissa
 • Seksuaalisuuden moninaisuus
 • Seksuaalineuvonnan ja -terapian perusteita
 • Seksuaalinen häirintä ja hyväksikäyttö
 • Seksuaalihäiriöt ja -ongelmat
 • Oman seksuaalisuuden työstäminen (SAR opinnot)
 • Eettiset kysymykset
 • Anatomia ja fysiologia
 • Seksuaalisuus, sairastuminen ja vammautuminen
 • Seksuaalineuvonnan ja ohjauksen menetelmät
 • Elämänkriisit ja seksuaalisuus
 • Seksuaalinen identiteetti ja orientaatio
Näytä polku2: ssa : Ei

Koulutuksen tarkoitus on perehdyttää osallistujat voimavarakeskeisen työskentelyn filosofiaan, teoriaan ja käytäntöön työnohjauksessa. Koulutus antaa monipuoliset valmiudet toimia itsenäisenä työnohjaajana ja prosessikonsulttina.

Näytä polku2: ssa : Ei
Näytä polku2: ssa : Ei
Näytä polku2: ssa : Ei