Tämä kurssimateriaalipaketti on tuotettu OPH:n rahoittamassa Oppikirjattomuus-hankkeessa. Oppimateriaalin avulla opiskelija voi opiskella lukion OPO1-kurssin asioita itsenäisesti tai opettajajohtoisella kurssilla muun oppimateriaalin lisänä.

Creative Commons -lisenssi
Lukion OPO1 Mnä opiskelijana -kurssi, jonka tekijät ovat Anne Parkkari-Karppinen ja Kristiina Tallgrén, on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Perustuu teokseen osoitteessa: https://edugo.fi/course/view.php?id=9328 (kirjaudu vierailijana).

Tästä linkistä pääset tutustumaan hankkeeseen tarkemmin.

Opetushallitus rahoittaa -logo

Näytä polku2: ssa : Ei

Isoverstaan hankkeessa Oppikirjattomuus - säästöjä ja mahdollisuuksia  opiskelumateriaali lukion MAA2-kurssille.

Näytä polku2: ssa : Ei

Terveystiedon 1. kurssi Terveyden perusteet, OPH:n rahoittaman oppikrjattomuushankkeesssa tuotettu. OPS 2016 (osin OPS 2019) mukainen.

Näytä polku2: ssa : Ei

Opetushallituksen rahoittamassa Oppikirjattomuushankkeessa tuotettu kurssi.

Näytä polku2: ssa : Ei

Isoverstaan oppikirjattomuushankkeen kurssipohja.

Näytä polku2: ssa : Ei
Musiikki ja minä (MU1)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää omat tapansa toimia musiikin alueella. Osallistumalla musiikilliseen toimintaan hän saa kokemuksia musisoinnista, syventää omaa osaamistaan ja pohtii asemaansa musiikin kuuntelijana, tulkitsijana, tekijänä ja kulttuuripalvelujen käyttäjänä. Omakohtaisen musiikkisuhteen kautta opiskelija ymmärtää musiikin merkityk- siä elämässä ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Kurssilla tutustutaan opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen musiikkitoimintaan.
Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ajattelun ja ilmaisun välineenä. Kurssilla syvennetään musiikin ja musiikkikäsitteiden tuntemusta käytännön musisoinnin avulla. Opiskelija oppii tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon.

Näytä polku2: ssa : Ei