• Aktivoi luentosi

    Aktivoi luentosi - vinkkejä verkon työkalujen hyödyntämiseen


    Alunperin Tampereen teknilliselle yliopistolle 2016 tehty ja sittemmin useasti päivitetty opas esittelee verkon helppokäyttöisiä ja maksuttomia sovelluksia, jotka sopivat luennoille ja muuhunkin opetukseen.

    Lähes kaikki sovellukset sopivat sekä kasvokkaiseen opetukseen että verkkototeutuksiin. Ne käyvät myös eri kouluasteille ja monet myös työelämään, vaikka alkuperäisen version esimerkit olivat korkea-asteelta.

    Opas on tehty Moodlen kirja-toiminnolla ja päivitetty viimeksi lokakuussa 2020 (pieni lisäys marraskuussa 2020). Opas sisältää useita diasarjoja, jotka päivittyvät tänne automaattisesti, kun julkaisen niistä uuden version.