1. Johdanto ja oppaan tarkoitus

Oppaan tavoitteena on auttaa opettajia, kouluttajia ja muitakin esiintyjiä tekemään luennoistaan aktiivisempia ja osallistavampia. Opas esittelee verkon maksuttomia palveluita, jotka sopivat käytettäväksi paitsi luennoilla ja webinaareissa, myös muussa opetuksessa kaikilla kouluasteilla. 

Sähköiset palvelut parhaimmillaan aktivoivat vuorovaikutusta ja helpottavat kommenttien ja kysymysten esittämistä. Kysymisen kynnys voi olla korkealla, jos 200 päätä kääntyy katsomaan kysyjää. Sähköisten taustakanavien on todettu helpottavan myös heikosti opetuskieltä hallitsevien vuorovaikutusta ja tasa-arvoistavan vuorovaikutusta niin, että useampi ryhmän jäsen tuo ajatuksensa julki.

Kysymysten esittäminen on vain yksi opiskelijoiden aktivoinnin tapa. Oppimisen kannalta on tärkeää myös tehdä itselleen tavoitteita, jakaa osaamista oppijayhteisön kesken ja olla mukana pohtimassa erilaisia näkökulmia ja tuottaa sisältöjä esimerkiksi videoita tehden. Kaikesta diginatiivipuheesta huolimatta monien opiskelijoiden taidot sosiaalisen median hyödyntämisessä opiskelussa, työssä ja ammatillisessa verkostoitumisessa ovat varsin heikot. Itse en ole vuosiin osallistunut ammatilliseen seminaariin tai konferenssiin, ilman että olisin hyödyntänyt Twitteriä taustakanavana ja vuorovaikutuksen sekä verkostoitumisen välineenä. Näitä taitoja on syytä harjoitella jo opiskeluaikana! 

Sanapilvi oppaan teemoista.

Esitellyt palvelut

Kaikki tässä oppaassa esitellyt sosiaalisen median palvelut ovat maksuttomia ainakin opettajille, joskin osasta on tarjolla myös maksullinen versio. Palvelut toimivat pääosin sekä pc-koneilla että mobiililaitteilla, joko selaimella tai sovelluksilla. Näistä on kerrottu tarkemmin yksittäisten palveluiden kohdalla. Twitteriä lukuun ottamatta kaikki palvelut toimivat ilman opiskelijoiden pakollista kirjautumista, joten ne on helppo ottaa käyttöön ryhmän työskentelyssä. Kaikki palvelut eivät edellytä edes opettajan kirjautumista, joskin sitä kautta saa usein hyödyllisiä lisäominaisuuksia. 
Suuressa osassa yliopistojen opintojaksoja käytetään sähköisenä oppimisympäristönä Moodlea. Tällöin luennoilla käytetyt palvelut kannattaa yleensä upottaa tai linkittää sinne. Monesta palveluista saa tätä varten valmiin upotuskoodin (embed code). Kokonaisuuden hahmottamista helpottaa, että opiskelijoilla ja opettajallakin on opintojaksoa kohden vain yksi verkko-osoite, minne kaikki on koottu.Opas on tehty alunperin TTY:lle 2016 ja jaettu CC-lisenssillä

Tämä opas on alun perin tehty toukokuussa 2016 Tampereen teknilliselle yliopistolle (TTY, nyk. Tampereen yliopisto). TTY:n Moodle, missä opas on sijainnut, on ajettu alas Tampereen uuden korkeakouluyhteisön myötä. Olen päivittänyt opasta pitkin matkaa omalla ajalla ja nyt kesäkuussa 2020 siirtäessäni tämän oppaan SnellmanEDUn Moodleen, olen päivittänyt kaikki tiedot. 
En ole lisännyt tänne uusia sovelluksia kuin lyhyinä mainintoina tai linkkeinä. Perusrakenne on 2016 sovittujen teemojen mukainen, mutta luvut 2 ja 8 olen nyt lisännyt. Luvussa 2. on Kirsi Viitasen hieno koonti osallistamisen menetelmistä ja luvussa 8. on linkkejä eteenpäin, omiin ja muiden uusiin lähteisiin. Koronakevään 2020 ylivoimaisesti kysytyin teema koulutuksissani oli osallistujien aktivointi ja osallistaminen verkkotapaamisissa - eli oppaan teema on edelleen mitä ajankohtaisin.
Tämä opas on julkaistu avoimella Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA, mikä on epävirallinen suositus oppimateriaaleille. Tätä opasta voi siis hyödyntää lisenssin ehtojen mukaan, alkuperäinen tekijä ja lähde (tämä opas tai sen yksittäinen diasarja) mainiten. Tähän oppaaseen lienee luontevinta viitata seuraavalla osoitteella: https://www.matleenalaakso.fi/2020/10/aktivoi-luentosi-opas.html


Hyviä lukuhetkiä!

Palautetta tästä oppaasta voit kertoa Padlet-seinällä. Tuplaklikkaa sitä, niin pääset lisäämään viestin. Voit olla myös suoraan yhteydessä tekijään, yhteystiedot allekirjoittaneen blogissa. 
Tämä versio SnellmanEdulta saamaani Moodleen on muokattu kesäkuun hellepäivinä ja viimeistelty aurinkoisena, mutta jo viileänä syyspäivänä 10.10.2020. Muutamia lisäyksiä ja pientä päivitystä tehty 26.5.2021.

Matleena Laakso
www.matleenalaakso.fi 
Creative Commons -lisenssi  
Aktivoi luentosi – vinkkejä somen hyödyntämiseen, jonka tekijä on Matleena Laakso, on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Tämän lisenssin antamia oikeuksia laajempia lupia voi olla saatavilla osoitteessa http://www.matleenalaakso.fi/.