Tässä on kuvattu esimerkkirunko verkko-opintojaksolle. Opintojaksojen ominaispiirteiden mukaan voit soveltaa tätä esimerkkiä.

Ennen verkko-opintojakson rakentamista mieti millaista pedagogiikkaa sovellat tällä kurssilla: esim. miten verkossa opiskellaan (yksin, ryhmissä vai yhdessä) ja millaista arviointia käytät. Myös sisältöosiot on hyvä hahmotella jo ennen materiaalien verkkoon viemistä (otsikot osioille tai vaikka suunnitelma paperille). Keep it simple!

1. Koko moduulin yhteenvetonäkymä

Tekstinä:

 • Opintojakson nimi
 • Opintojakson ajankohta 
 • Opintojakson kohderyhmä

Aktiviteetteinä:

 • Opettajan tiedotteet ja uutiset -keskustelualue (edelleen lähetetään automaattisesti opiskelijoille!)
 • Yleinen opintojakson keskustelualue
 • Keskustelualue opintojaksolla/moduulissa havaituille ongelmille, esim. toimimattomat linkit

2. Aloitusohjeet (ensimmäinen osio/laatikko)

 • Yhteenveto-ikkunaan johdantolause, jossa kerrot muutamalla virkkeellä mitä ko. osio sisältää 

Aineistot ja aktiviteetit:

 • Opettajan yhteystiedot ja ohjaus opintojakson aikana
 • Opintojakson tavoitteet ja sisällöt sekä aikataulutus
 • Opintojakson arviointi ja palautteet
 • Opintojakson etenemisen prosessikuva
 • Tekniset ohjeet
 • Nettietiketin ohjeita (tarvittaessa)
 • Vinkkejä verkossa opiskelusta  opiskelijoille (tarvittaessa)
 • Orientoiva tehtävä opiskelijan omista tavoitteista ko. opintojaksolle

3. Ensimmäinen sisältöosio (muista visuaalisuus, hyödynnä kuvia ja videoita)

 • Yhteenveto-ikkunaan johdantolause, jossa kerrot muutamalla virkkeellä mitä ko. osio sisältää 

Aineistot ja aktiviteetit:

 • Materiaalit (esim. tiedostoja, linkkejä, RSS-syötteitä, teksti/mediasisältöjä suoraan Moodleen tehtynä)
 • Tehtävät (muista selkeä otsikointi, ohjeistus, arviointikriteerit ja palautus/palaute-ajankohdat)
 • Keskustelualue kysymyksille tämän osion sisällöistä (tarvittaessa)

4. Toinen sisältöosio jne.

 • samat osiot kuin edellisessä...

5. Loppupalautteen pyytäminen

 • Tavoitteena kurssin kehittäminen

6. Lähteet (tarvittaessa)

 • Esim. kuvituskuvien lähteet